--> Počasie Beckov - ochrana osobných údajov
na Hôrke
November 2015
1 / 9
pohľad z Matiašky
November 2015
2 / 9
Beckov, smer severozápad
November 2015
3 / 9
pod Lipkami
November 2015
4 / 9
les v prírodnej rezervácii Sychrov
Október 2018
5 / 9
cestou k záhradkárskej osade Sychrov
Október 2018
6 / 9
na Hôrke, pohľad na juhozápad
November 2016
7 / 9
hrádza pri Váhu, pohľad na sever
December 2016
8 / 9
slnečný jarný deň...
Máj 2014
9 / 9

vitajte na webstránkach súkromnej meteorologickej stanice v Beckove!

Sú dostupné od novembra 2020 a vznikli ako náhrada pôvodnej webstránky. Postupne budú doplňované a rozširované, preto prosím ospravedlňte občasné obmedzenie ich fukčnosti.
Vďaka za Vašu návštevu.

Menu

Ochrana osobných údajov

Predmetom ochrany osobných údajov je poskytovanie webového obsahu vrátane verejne dostupných webkamier a komunikácia pomocou e-mailového formulára. Podrobnosti budú doplnené.

CC licence Tieto webové stránky a celý ich obsah je zahrnutý pod licenciou Creative Commons (CC BY NC SA). Neslúžia na komerčné účely a takéto použitie ich obsahu alebo jeho časti je zakázané! V zmysle vyššie uvedenej licencie je možné len nekomerčné použitie tohoto diela alebo jeho časti za podmienky, že bude uvedený pôvodný autor a zdroj. Dovolené je tiež vyhotovovanie úprav tohoto obsahu a ich ďalšie šírenie, vtedy ale treba upravený materiál vystaviť pod tou istou licenciou ako pôvodný.
Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nevhodné alebo nesprávne interpretovanie informácii z týchto webových stránok!
Ing. Tomáš Babulic kontakt.