--> Počasie Beckov - kvalita ovzdušia
na Hôrke
November 2015
1 / 9
pohľad z Matiašky
November 2015
2 / 9
Beckov, smer severozápad
November 2015
3 / 9
pod Lipkami
November 2015
4 / 9
les v prírodnej rezervácii Sychrov
Október 2018
5 / 9
cestou k záhradkárskej osade Sychrov
Október 2018
6 / 9
na Hôrke, pohľad na juhozápad
November 2016
7 / 9
hrádza pri Váhu, pohľad na sever
December 2016
8 / 9
slnečný jarný deň...
Máj 2014
9 / 9

vitajte na webstránkach súkromnej meteorologickej stanice v Beckove!

Sú dostupné od novembra 2020 a vznikli ako náhrada pôvodnej webstránky. Postupne budú doplňované a rozširované, preto prosím ospravedlňte občasné obmedzenie ich fukčnosti.
Vďaka za Vašu návštevu.

Menu

Sledovanie kvality ovzdušia - koncentrácia prachových častíc

Toto meranie prebieha nezávisle na meteostanici a je realizované ako súčasť projektu Sensor Community. V reálnom čase je meraná koncentrácia PM10 (častice s priemerom 10 mikrometrov a menej) a PM2,5 (častice s priemerom 2,5 mikrometra a menej).

Graficky zobrazené výsledky merania vyzerajú nasledovne:

Časový priebeh hodnôt, nameraných za posledných 24 hodín.
Ak sa namiesto grafu zobrazilo chybové hlásenie (stáva sa, ak je internetový prehliadač v inkognito režime), kliknite prosím na tento odkaz. Graf sa alternatívne zobrazí v novom okne.

Koncentrácia sa zvyšuje pod vplyvom takých faktorov, ako je napr. väčšia hustota dopravy (ranná a popoludňajšia dopravná špička), vykurovanie v chladnejšom období (v zime sú nočné teploty zvyčajne nižšie ako denné, mnohí ľudia prichádzajú na večer domov, takže sa viac kúri večer a v noci – výsledné koncentrácie sú potom vyššie), alebo inverzné počasie.

Priebeh 24-hodinového kĺzavého priemeru nameraných hodnôt za posledných 7 dní.
Ak sa namiesto grafu zobrazilo chybové hlásenie (stáva sa, ak je internetový prehliadač v inkognito režime), kliknite prosím na tento odkaz. Graf sa alternatívne zobrazí v novom okne.
CC licence Tieto webové stránky a celý ich obsah je zahrnutý pod licenciou Creative Commons (CC BY NC SA). Neslúžia na komerčné účely a takéto použitie ich obsahu alebo jeho časti je zakázané! V zmysle vyššie uvedenej licencie je možné len nekomerčné použitie tohoto diela alebo jeho časti za podmienky, že bude uvedený pôvodný autor a zdroj. Dovolené je tiež vyhotovovanie úprav tohoto obsahu a ich ďalšie šírenie, vtedy ale treba upravený materiál vystaviť pod tou istou licenciou ako pôvodný.
Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nevhodné alebo nesprávne interpretovanie informácii z týchto webových stránok!
Ing. Tomáš Babulic kontakt.